Подручје
Прикажи све
Централна Србија (1629)
Војводина (791)
Београд (475)
Босна и Херцеговина (7)
Хрватска (11132)
Остало (1)
Врста грађе
Прикажи све
Војне особе (20)
Дефтери (3)
Домовни протоколи (91)
Индекси (341)
Књиге брачних испита (3)
Конвертити (8)
Матичне књиге венчаних (3534)
Матичне књиге рођених (5129)
Матичне књиге умрлих (4385)
Несређено (370)
Новине (150)
Пописи (1)
 
Found 14035 of 14035 records in table Архив
Now Showing 1 of 14035

Current Record: Поименични попис покрајине Браничево

Поименични попис покрајине Браничево

Из фонда финансијских тефтера (Maliye defterleri). Текст пописа износи укупно 305 нумерисаних страница величине 18/20 cm. Обухвата области Лучицу (95 насеља: Салаковац, Петка, Кленичка, Браничево, Костолац, Кисељево, Храм, Долње Црниће, Пожаревац), Ждрело (72 насеља: Кривац, Јашиковац, Радулово, Новац, Кушиљево, Новац, Шетоње, Извар, Кокота, Степинце, Љубиште, Подлужје, Боготинац, Врбе, Забрђе, Злата, Тополница, Загуштница, Радуловац, Трнавци, Рашанац, Доброселце), Пек (57 насеља: Трстеник, Худојевац, Клење, Храбровац, Триброд, Смркове, Устје, Пожежена), Хомоље (20 насеља: Заградци, Жабукица, Драгачевац, Лазница, Преслоб), Звижд (5 насеља: Нересница, Церово, Шевица, Божане, Крушевица), Ресаву (46 насеља: Ђуринце, Тушево, Бучинац, Оливеровци, Свилајнац, Горње Брестово, Влатковац, Самац, Горњи Срнак, Црвена Стена) и Раваницу (13 насеља: Равни, Шумице, Обрешац, Јагодић, Јеловица, Стопања, Долња Субска, Керлевци, Долнја Сена, Жировница, Смољинац, Продан и Шапине).
Last updated Sunday, December 02, 2018 - 112 weeks ago

Click to minimize this section Details

ID 2858
Назив грађе Поименични попис покрајине Браничево
Период 1467
Место Пожаревац
Извор Историјски архив Пожаревац
Инв. број 5m
Место чувања Архив председништва владе у Истанбулу
Categories
Audience General
Подручје Централна Србија
Врста грађе Дефтери
Доступност На интернету, У публикацији
Thumbnail url
Грађа на интернету http://biblioteka.poreklo.rs:8080/ResCarta/jsp/RcWebImageViewer.jsp?doc_id=128d2f4d-a5a4-4c1f-acd1-053be94edaca/00000001/00000001/00001659
Опис Из фонда финансијских тефтера (Maliye defterleri). Текст пописа износи укупно 305 нумерисаних страница величине 18/20 cm. Обухвата области Лучицу (95 насеља: Салаковац, Петка, Кленичка, Браничево, Костолац, Кисељево, Храм, Долње Црниће, Пожаревац), Ждрело (72 насеља: Кривац, Јашиковац, Радулово, Новац, Кушиљево, Новац, Шетоње, Извар, Кокота, Степинце, Љубиште, Подлужје, Боготинац, Врбе, Забрђе, Злата, Тополница, Загуштница, Радуловац, Трнавци, Рашанац, Доброселце), Пек (57 насеља: Трстеник, Худојевац, Клење, Храбровац, Триброд, Смркове, Устје, Пожежена), Хомоље (20 насеља: Заградци, Жабукица, Драгачевац, Лазница, Преслоб), Звижд (5 насеља: Нересница, Церово, Шевица, Божане, Крушевица), Ресаву (46 насеља: Ђуринце, Тушево, Бучинац, Оливеровци, Свилајнац, Горње Брестово, Влатковац, Самац, Горњи Срнак, Црвена Стена) и Раваницу (13 насеља: Равни, Шумице, Обрешац, Јагодић, Јеловица, Стопања, Долња Субска, Керлевци, Долнја Сена, Жировница, Смољинац, Продан и Шапине).
Напомена Претраживо у тексту
Date created Sat Dec 1 20:33:33 2018
Date modified Sun Dec 2 00:49:18 2018
Created by arhivar3
Modified by arhivar3
Powered by Xataface
(c) 2005-2021 All rights reserved