Подручје
Прикажи све
Централна Србија (1629)
Војводина (791)
Београд (475)
Босна и Херцеговина (7)
Хрватска (11132)
Остало (1)
Врста грађе
Прикажи све
Војне особе (20)
Дефтери (3)
Домовни протоколи (91)
Индекси (341)
Књиге брачних испита (3)
Конвертити (8)
Матичне књиге венчаних (3534)
Матичне књиге рођених (5129)
Матичне књиге умрлих (4385)
Несређено (370)
Новине (150)
Пописи (1)
 
Found 791 of 14035 records in table Архив
Now Showing 5 of 791

Current Record: Школски гласник

Школски гласник

Школски гласник био је лист за школу и учитеље кога је издавао Орган српског народног учитељства у карловачкој митрополији. Лист је излазио у Новом Саду од 15. јануара 1908. до 15. јуна 1914. године, два пута месечно, осим јула и августа. Власник листа био је учитељ Ђока Михајловић, а одговорни уредник Гавра Поповић, такође учитељ. Лист је доносио прилоге о васпитању и настави и о раду учитељских организација. Теме којима се лист бавио биле су општа, посебна и савремена педагогија, школа и настава, рад учитеља, школска самоуправа, обрада посебних наставних тема, извештаји о стању у школама, али и прегледи и објаве нових књига, књижевност за децу, огласи и рекламе везани за књижарство и књиговезнице.
Last updated Saturday, May 30, 2020 - 18 weeks ago

Click to minimize this section Details

ID 2899
Назив грађе Школски гласник
Период 1908-1913
Место Нови Сад
Место чувања Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Categories
Audience General
Подручје Војводина
Врста грађе Новине
Доступност Дигитализовано, На интернету
Thumbnail url
Грађа на интернету http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled?category=PREWWI&newspaper=UB_00014
Опис Школски гласник био је лист за школу и учитеље кога је издавао Орган српског народног учитељства у карловачкој митрополији. Лист је излазио у Новом Саду од 15. јануара 1908. до 15. јуна 1914. године, два пута месечно, осим јула и августа. Власник листа био је учитељ Ђока Михајловић, а одговорни уредник Гавра Поповић, такође учитељ. Лист је доносио прилоге о васпитању и настави и о раду учитељских организација. Теме којима се лист бавио биле су општа, посебна и савремена педагогија, школа и настава, рад учитеља, школска самоуправа, обрада посебних наставних тема, извештаји о стању у школама, али и прегледи и објаве нових књига, књижевност за децу, огласи и рекламе везани за књижарство и књиговезнице.
Напомена Претраживо у тексту
Date created Sun Dec 2 17:54:23 2018
Date modified Sat May 30 20:22:34 2020
Created by arhivar3
Modified by arhivar1
Powered by Xataface
(c) 2005-2020 All rights reserved