Подручје
Прикажи све
Централна Србија (1629)
Војводина (791)
Београд (475)
Босна и Херцеговина (7)
Хрватска (11132)
Остало (1)
Врста грађе
Прикажи све
Војне особе (20)
Дефтери (3)
Домовни протоколи (91)
Индекси (341)
Књиге брачних испита (3)
Конвертити (8)
Матичне књиге венчаних (3534)
Матичне књиге рођених (5129)
Матичне књиге умрлих (4385)
Несређено (370)
Новине (150)
Пописи (1)
 

Books for Војводина

Filter Results:

  • Подручје
  • Врста грађе
ID Назив грађе Период Место Општина Извор Инв. број Место чувања Доступност Напомена
720
1777-1895
Банатска Паланка
Бела Црква
Дигитализовано
721
1853-1896
Бела Црква
Бела Црква
Дигитализовано
722
1853-1895
Дупљаја
Бела Црква
Дигитализовано
723
1853-1895
Јасеново
Бела Црква
Дигитализовано
724
1792-1895
Кајтасово
Бела Црква
Дигитализовано
725
1854-1934
Калуђерово
Бела Црква
Дигитализовано
726
1778-1896
Крушчица
Бела Црква
Дигитализовано
727
1849-1896
Кусић
Бела Црква
Дигитализовано
728
1794-1895
Ватин
Бела Црква
Дигитализовано
729
1849-1895
Врачев Гај
Бела Црква
Дигитализовано
730
1794-1895
Црвена Црква
Бела Црква
Дигитализовано
1494
1774-1771
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1495
1770-1773
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1496
1774-1796
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1497
1777-1783
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1498
1782-1794
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1499
1794-1807
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1500
1807-1828
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1501
1828-1841
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1502
1842-1852
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1503
1853-1857
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1504
1857-1867
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1505
1868-1876
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1506
1877-1882
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1507
1883-1889
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1508
1890-1895
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1509
1744-1899
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1510
1744-1899
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1511
1796-1828
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
1512
1829-1860
Бечеј
Бечеј
Историјски архив Сента
Powered by Xataface
(c) 2005-2020 All rights reserved